Healing

Energihealing, Andlig spirituell

Allt är energi som ska flöda fritt men vi motarbetar ofta detta fria flöde vid stress, negativa tankar, turbulenta känslor, sorg osv. Vi lär oss tidigt i livet att anpassa oss efter normer, omgivning, familjemönster och vad andra ska tycka om oss. Vi stänger av kontakten med vårt inre och sanna jag. När vi gör det uppstår stagnationer och blockeringar i vår energikropp som tar sig uttryck fysiskt, känslomässigt och mentalt.

Syftet med en healingbehandling är att medvetandegöra dessa blockeringar för att kunna frigöra sig från dem och påbörja läkning och förändring. Under och efter en behandling kan man känna sig harmonisk och tillfreds som vid en massage eller meditation. Det kan också bli känslomässigt, men känslorna behöver komma upp till ytan för att vi ska kunna släppa taget om dem. Den egna inre kraften till självläkning väcks när vi med ärlig intention och kärlek till oss själva bjuder in till helande. Min roll är att vara kanalen som förmedlar energi som rensar och balanserar ditt system, detta sker både genom fysisk beröring och runt om dig i dina energifält. Behandlingstiden inkluderar efterföljande samtal.

  • Behandlingstid Pris
  • 60 min 800 kr«Allt är energi som ska flöda fritt»